ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на пост обслуговування, обладнаний одноплунжерним поворотним підйомником

 

Мета роботи – навчитися визначати графічним методом ширину проїзду для встановлення автомобіля переднім ходом на пост обслуговування, обладнаний одноплунжерним підйомником.

 

Матеріали: навчальна, нормативна і довідкова література; креслярські інструменти.

Завдання приймається за табл. А.6 згідно з варіантом, вказаним викладачем. Відстань між поздовжніми сторонами автомобілів, які стоять поруч, та габарити наближення автомобілів, що маневрують, приймаються за табл. А.4 та А.5.

 

Теоретичні відомості

 

Одним із шляхів підвищення продуктивності праці АТП є застосування підйомно-оглядового обладнання. Продуктивність праці ремонтних робітників і якість виконання ТО і ПР автомобілів більшою мірою залежать від типу і технічного стану підйомного обладнання, що використовується на робочих місцях (workplace). Так, за даними НДІАТу, використання сучасного підйомного обладнання дозволяє підвищити продуктивність праці ремонтних робітників приблизно на 25%.

При виконанні робіт з ТО і ПР легкових автомобілів можливе застосування повноповоротних одноплунжерних підйомників.

Одноплунжерний підйомник дозволяє повертати опорну раму довкола осі плунжера, що полегшує встановлення автомобіля на пост. В той же час центральне розміщення плунжера утрудняє підхід до окремих вузлів автомобіля знизу.

При встановленні автомобіля на повноповоротний одноплунжерний підйомник графічні побудови при визначенні ширини проїзду здебільшого аналогічні побудовам для постів обладнаних оглядовими канавами (див. рис. 2.2). При цьому відстань L між осями підйомників визначається з виразу:

,

де bширина автомобіля;

a – довжина автомобіля.

Метод графічного визначення ширини проїзду (рис. 3.1) передбачає чотири положення автомобіля в процесі його виїзду з підйомника. Виїзд автомобіля з підйомника здійснюють переднім ходом. Положення I відповідає початковій стадії побудови. Положення II визначається тим, що автомобіль повертають навколо осі підйомника до моменту, коли продовження його бічної сторони автомобіля буде дотикатися до зони безпеки S другого автомобіля в точці N.

Далі автомобіль пересувають дещо вперед у напрямі його поздовжньої осі до того моменту, коли продовження його задньої осі не збіжиться з кутом N другого автомобіля. У цьому новому положенні через задню вісь проводять пряму і на ній відкладають внутрішній габаритний радіус r, визначаючи тим самим положення центра повороту O1. Положення IV визначається рухом автомобіля переднім ходом з положення IIІ з гранично допустимим поворотом передніх коліс. Відстань F1F2 є мінімальною теоретично необхідною шириною проїзду. Відклавши на продовженні прямої F1F2 величину z – ширину зовнішньої захисної зони, отримаємо величину F1F3, тобто повну ширину проїзду.

Рисунок 3.1 – Визначення ширини проїзду для встановлення автомобіля на пост

обслуговування, обладнаний поворотним підйомником

 

Порядок виконання

 

1. Відповідно до індивідуального завдання розрахувати відстань L між осями підйомників.

2. Виконати побудову тонкими лініями контурів двох автомобілів, встановлених на поворотні одноплунжерні підйомники, що стоять поряд у прийнятому масштабі (див. рис. 3.1).

3. Описати зовнішнє та внутрішнє кола обертання автомобіля навколо осі підйомника радіусами СР1 та СР2, відповідно.

4. Описати коло радіусом S з центром в точці N і таким чином отримати внутрішню захисну зону автомобілів.

5. Провести пряму дотичну до кіл радіусами СР2 та S і побудувати бічну сторону АВ автомобіля на ній. Відповідно до нового положення бічної сторони автомобіля АВ побудувати його положення ІІ.

6. На відстані r від поздовжньої сторони АВ автомобіля провести пряму ЕD паралельну АВ.

7. Побудувати положення задньої осі автомобіля КМ і продовжити її до перетину з прямою СD у точці О, яка є центром повороту автомобіля.

8. Провести пряму паралельну КМ через точку N та побудувати на ній і продовженнях бічних сторін автомобіля точки K1 та М1. Відрізок K1М1 відповідає новому положенню задньої осі автомобіля.

9. Знаючи нове положення задньої осі автомобіля, побудувати його контури у положенні ІІІ.

10. Побудувати нове положення центра повороту O1.

11. Провести через точку О1 пряму y-y перпендикулярно прямій x-x.

12. Радіусом Rз описати з точки O1 до перетину останньої в точці F2 з прямою y-y. Відстань F1F2 є мінімальною теоретично необхідною шириною проїзду.

13. Відклавши на продовженні прямої y-y величину F2F3 = z (зовнішня захисна зона), одержимо величину F1F3 = Ш, тобто повну ширину проїзду.

Оформлення звіту

В звіті вказують назву і мету роботи, необхідні матеріали, послідовність виконання завдання.

Графічні побудови виконують на міліметрівці.

 

Контрольні запитання

1. Які переваги застосування підйомно-оглядового обладнання при виконанні ТО і ремонту автомобілів?

2. Які вимоги до застосування повноповоротних одноплунжерних підйомників при ТО та ремонті автомобілів?

3. Порядок визначення ширини проїзду при встановленні автомобіля на пост обслуговування, обладнаний повноповоротним одноплунжерним підйомником.