ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14

Експрес-діагностування ВТБ підприємств автомобільного транспорту

 

Мета роботи – вивчити методи аналізу стану виробничо-технічної бази конкретного підприємства АТ на основі розрахунку і порівняння техніко-економічних показників (ТЕП, technical-economic indicator) та навчитись визначати шляхи подальшого розвитку ВТБ на перспективу.

 

Теоретичні відомості

 

Техніко-економічні показники – це нормативи чисельності виробничих робітників, робочих постів, площ виробничо-складських, адміністративно-побутових приміщень, стоянки для зберігання РС і території підприємства, які призначені для укрупнених розрахунків при розробленні схем розвитку і розташування ВТБ підприємств АТ, а також при виконанні на їх основі техніко-економічного обґрунтування нового будівництва і реконструкції підприємств галузі.

Автономні АТП. Питомі ТЕПи цих АТП (табл. А.11) визначені для таких еталонних умов: списочна кількість РС – 300; тип рухомого складу: великого класу – ЛиАЗ-5256, вантажні автомобілі великої вантажопідйомності – КамАЗ-5320; позашляхові автомобілі-самоскиди вантажопідйомністю 42 т – БелАЗ-7548; наявність причепів – немає ; середньодобовий пробіг одного автомобіля – 250 км; умови зберігання – відкрите без підігріву, розташування – 50% автомобілів з незалежним виїздом під кутом 90° до осі проїзду; категорія умов експлуатації – І; кліматичний район – помірний; умови водо-, тепло-, енергопостачання – від міських мереж.

Для АТП, умови експлуатації і розміри якого відрізняються від еталонних, визначення ТЕПів проводиться за допомогою коефіцієнтів зведення (табл. А.13…А.19), які враховують вплив таких факторів:

К1 – списочна кількість технологічно сумісного рухомого складу;

К2 – тип РС;

К3 – наявність причепів і напівпричепів до вантажних автомобілів;

К4 – середньодобовий пробіг рухомого складу;

К5 – умови зберігання;

К6 – категорії умов експлуатації;

К7 – кліматичний район.

Зведення ТЕПів існуючого АТП до еталонного здійснюють за такими залежностями:

де , , , , , – відповідні значення ТЕПів, зведені до умов підприємства;

, , , , , – значення ТЕПів для еталонних умов.

Абсолютні значення ТЕПів для АТП визначаються добутком списочної кількості технологічно сумісних автомобілів Аобл на відповідні коефіцієнти зведення і ТЕП:

.

При визначенні коефіцієнтів зведення, коли їх чисельні значення знаходяться в інтервалі значень, використовують метод інтерполяції.

Для АТП, які експлуатують змішаний парк РС чисельність виробничих робітників, робочих постів, площі відповідних приміщень, стоянки, території підприємства визначаються окремо для кожної групи технологічно сумісного РС з наступним підсумовуванням показників. При закритому зберіганні РС всіх типів чисельність виробничих робітників приймається з коефіцієнтом 0,95. Площа виробничо-складських приміщень, коли вони розташовані в багатоповерховій будівлі, приймається з коефіцієнтом 1,2.

Визначаючи показники слід враховувати такі основні умови.

Чисельність виробничих робітників складає персонал, який безпосередньо виконує роботи з ТО і ПР рухомого складу.

Визначаючи кількість робочих постів, приймають:

 •  кожну потокову лінію мийних робіт ЩО незалежно від кількості одночасно розташованих на ній автомобілів і автопоїздів – за один робочий пост;
 •  робоче місце для виконання робіт ТО і ПР автопоїзда в складі сідельного тягача і напівпричепа або вантажного автомобіля з причепом – за два робочих пости;
 •  робоче місце для діагностування автопоїздів обладнане одним стендом – за один робочий пост.

  До складу робочих постів не включаються пости очікування РС перед ТО і ПР, пости сушіння автомобілів після фарбування, пости для зливання скрапленого газу, акумулювання стиснутого природного газу і пости дегазації балонів газобалонних автомобілів, а також пости контрольно-пропускного пункту (КПП).

  Площа виробничо-складських приміщень враховує площі зон і дільниць ТО і ПР рухомого складу, складських приміщень, площі допоміжних, технічних і службових приміщень, постів очікування розташованих в приміщеннях. Не враховується площа КПП, очисних споруд мийної рухомого складу, площі приміщень для дегазації, площа центрального теплового пункту, а також площа дільниць для виготовлення деталей, обладнання і оснащення в АТП, ВТК, БЦТО, ЦСВ.

  Експлуатаційні філіали (operational branch) і виробничі філіали (industrial branch) АТП. Питомі ТЕПи експлуатаційних і виробничих філіалів (табл. А.20, А.21) подані для двох типів в залежності від видів і обсягів виконуваних на них робіт ТО і Р автомобілів. Показники філіалів відповідають еталонним умовам прийнятим для розрахунків ТЕПів автономних АТП за винятком списочної кількості технологічно сумісних автомобілів, яка для експлуатаційних філіалів складає 150, а для виробничих – 800 одиниць.

  Виробничо-технічні комбінати (ВТК, technological industrial complex) і бази централізованого технічного обслуговування (БЦТО, centralised maintenance service base). Питомі ТЕПи ВТК і БЦТО (табл. А.22) також наведені для двох типів цих підприємств і відповідають еталонним умовам, прийнятим для автономних АТП з списочною кількістю технологічно сумісних автомобілів – 1000.

  Централізовані спеціалізовані виробництва. Питомі ТЕПи ЦСВ (табл. А.23) відповідають умовам прийнятим для автономних АТП за винятком списочної кількості технологічно сумісних автомобілів, яка для ЦСВ прийнята в кількості 5000 одиниць. На відміну від інших ТЕПів для ЦСВ питомі показники встановлені не на один, а на 10 автомобілів.

  Для оцінювання рівня забезпеченості окремих зон, дільниць, складів можуть бути використані приблизні структури чисельності виробничих робітників, робочих постів і площ виробничо-складських приміщень, наведені в табл. А.24-26 для автономних АТП, експлуатаційних і виробничих філіалів АТП, ВТК, БЦТО.

  Станції технічного обслуговування автомобілів. Питомі техніко-економічні показники міських та дорожніх СТОА (в розрахунку на один робочий пост) для еталонних умов наведені в табл. А.27.

  Питомі показники для міських СТОА розраховані для таких еталонних умов: число робочих постів – 10; середньорічний пробіг одного автомобіля – 10,0 тис. км; кліматичний район – помірно холодний; умови
  водо-, тепло- і електропостачання – від міських мереж. Для дорожніх СТОА: число робочих постів – 3; тип рухомого складу – легкові і вантажні автомобілі, автобуси.

  Для умов, що відрізняються від еталонних, всі показники для міських СТОА залежно від загального числа робочих постів (ТО, ПР, комерційного миття, протикорозійного оброблення, передпродажної підготовки) коректуються введенням коефіцієнтів КР (табл. А.28):

  , ,

  , ,

  де , , , – відповідні питомі значення чисельності виробничих робітників, площі виробничо-складських приміщень, площі адміністративно-побутових приміщень та площі території, зведені до умов підприємства;

  , , , – значення ТЕПів для еталонних умов;

  Кр – коефіцієнт, що враховує число робочих постів СТОА.

  Питомі показники для дорожніх СТОА не коректуються.

  Абсолютні значення ТЕПів для СТОА визначаються добутком загальної кількості постів і зведених ТЕПів.

  Площа виробничо-складських приміщень з врахуванням площі сантехнічних і енергетичних приміщень приймається з коефіцієнтом 1,18 для міських СТОА і 1,3 – для дорожніх СТОА.

  Оцінка технологічної прогресивності розробленого технологічного проектного рішення СТОА визначається шляхом порівняння зведених показників СТОА, що розробляється, і скоректованих еталонних значень. Зіставлення питомих показників в розроблених і типових проектах необхідно виконувати з урахуванням прийнятої річної трудомісткості ТО і ПР на один автомобіль в режимі роботи СТОА.

  Приклад 1. Визначити коефіцієнт зведення кількості робочих постів на 1 автомобіль для АТП на 270 технологічно сумісних автомобілів.

  За таблицею А.11 значення коефіцієнта зведення кількості робочих постів для 200 одиниць РС складає К1,200 = 1,14 , а для 300 одиниць
  К1,300 = 1,0.

  Значення коефіцієнта зведення для 270 одиниць складе:

  ;

  .

  Приклад 2. Визначити коефіцієнт зведення чисельності виробничих робітників на 1 автомобіль для АТП на 300 технологічно сумісних автобусів, з яких 30% мають середньодобовий пробіг 130 км і 70% мають середньодобовий пробіг 210 км.

  Коефіцієнт зведення для середньодобового пробігу 130 км за даними таблиці А.16 складе:

  ;

  .

  Коефіцієнт зведення для середньодобового пробігу 210 км за даними таблиці А.16 складе:

  ;

  .

  Середній коефіцієнт зведення для визначення чисельності виробничих робітників на 1 автомобіль при заданих середньодобових пробігах і кількості рухомого складу буде:

  .

  Приклад 3. Визначити площу відкритої стоянки на 300 автомобілів МАЗ-5335, з яких 40% автопоїздів і 250 автобусів “Ikarus”, якщо інші умови відповідають еталонним.

  За даними таблиці А.11 питома площа стоянки на одне місце зберігання для еталонних умов складає для вантажних автомобілів 37,2 м2, а для автобусів – 60 м2.

  За даними табл. А.14 коефіцієнти, які враховують тип рухомого складу для площі стоянки, складають для автомобіля МАЗ-5335 – 1,00, а для автобуса “Ikarus” – 1,70.

  За даними таблиці А.15 коефіцієнт, який враховує наявність причіпного складу до вантажних автомобілів для площі стоянки буде складати:

  ;

  .

  За даними таблиці А.17 коефіцієнти, які враховують умови зберігання дорівнюють 1,0.

  Таким чином, загальна площа відкритої стоянки для зберігання рухомого складу при заданих умовах буде складати:

  37,2·300·1,0·1,256·1,0+60,0·250·1,7·1,0 = 14017+25500 = 39517 м2.

      

  Послідовність виконання роботи

   

  1. Визначити умови роботи підприємства.

  2. Порівняти умови підприємства з еталонними.

  3. Якщо умови відрізняються від еталонних, необхідно визначити нормативні питомі ТЕПи для даного типу підприємства, звівши еталонні значення ТЕПів до конкретних умов за допомогою коефіцієнтів коректування.

  4. Визначити абсолютні нормативні значення ТЕПів для даного підприємства.

  5. Визначити фактичні (існуючі на підприємстві) значення чисельності виробничих робітників, робочих постів, площ виробничо-складських, адміністративно-побутових приміщень, стоянки для зберігання РС і території.

  6. Проаналізувати відповідність фактичних значень ТЕПів нормативним показникам, склавши порівняльну таблицю, зробити висновки.

  7. Результати роботи оформити у вигляді звіту, де повинні бути подані всі необхідні обґрунтування, пояснення, розрахунки і підсумки.

  Оформлення звіту

  У звіті вказують назву і мету роботи, необхідні матеріали, послідовність виконання завдання.

  Для наочності значення фактичних та нормативних ТЕПів слід надавати у вигляді порівняльної таблиці.

   

  Контрольні запитання

   

  1. Як визначаються ТЕПи автономних АТП?

  2. Як визначаються ТЕПи СТОА?

 •