ДОДАТОК А
Довідково-нормативні матеріали


Таблиця А.1 – Завдання до лабораторних робіт №1, 2, 4

Таблиця А.2 – Геометричні характеристики автомобілів, м

Таблиця А.3 – Категоризації рухомого складу залежно від габаритних розмірів

Примітки:

1. Для автомобілів і автобусів з розмірами довжини і ширини, відмінними від розмірів, наведених в таблиці, категорія визначається за найбільшим розміром.

2. Категорія автопоїздів визначається за габаритними розмірами автомобілів-тягачів.

3. З’єднані автобуси відносяться до III категорії автомобілів.

 Таблиця А.4 – Відстані між рухомим складом, елементами будівельних конструкцій будівель і споруд в приміщенні і на відкритих майданчиках

Продовження таблиці А.4

Примітки:

1. Норми відстаней, вказані в таблиці, для автомобіле-місць зберігання і очікування на відкритих майданчиках слід збільшувати для одиночних автомобілів на 0,1 м; для автопоїздів і з’єднаних автобусів – на 0,2 м.

2. Пости ТО і ПР і автомобіле-місця зберігання, вказані на ескізах 1, 3, 6 таблиці допускається розміщувати під кутом до осі внутрішнього проїзду.

3. Зберігання причепів і напівпричепів допускається відчепленими від автомобілів і видільних тягачів.

4. Для зберігання автомобілів, які належать громадянам, допускається збільшення відстаней між поздовжніми сторонами автомобілів до 0,6 - 0,7 м.

Таблиця А.5 – Габарити наближення рухомого складу один до одного і до елементів будівельних конструкцій будівель і устаткування при маневруванні рухомого складу

Таблиця А.6 – Завдання до лабораторної роботи №3 та геометричні параметри автомобілів, м

Продовження таблиці А.6