ПЕРЕДМОВА

 

Лабораторна робота № 1.

Оптичні системи для керування лазерним випромінюванням


      1.1 Основні теоретичні відомості
      1.1.1 Оптичні системи для фокусування лазерного випромінювання
     
1.1.2 Оптичні системи для зменшення розходження променів лазера
    1.2 Завдання та хід виконання роботи
      КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Лабораторна робота № 2.

Розрахунок адаптивних оптичних систем атмосферного каналу зв'язку

 

2.1 Основні теоретичні відомості

2.2 Приклад розрахунку адаптивної оптичної системи

2.3 Завдання та хід виконання роботи

кОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Лабораторна робота № 3.

Аналіз характеристик сенсорів хвильовОго фронту


     3.1 Основні теоретичні відомості
    
3.2 Приклад розрахунку характеристик сенсорів хвильового фронту
    
3.3 Завдання та хід виконання роботи

    КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Лабораторна робота № 4.

Розрахунок атмосферного каналу зв'язку


     4.1 Основні теоретичні відомості
     4.1.1 Вплив турбулентності
     4.1.2 Нелінійні ефекти розповсюдження
     4.1.3 Фонові завади від сторонніх джерел
     4.2 Методика розрахунку атмосферного каналу
     4.2.1 Дальність оптичної локації в атмосфері
     4.2.2 Розрахунок впливу фонового випромінювання
     4.2.3 Розрахунок впливу відхилення променя від нормалі
     4.2.4 Розрахунок параметрів оптичної системи
     4.3 Приклад розрахунку атмосферного каналу зв'язку
     4.4 Завдання та хід виконання роботи
    КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Лабораторна робота № 5.  

Поглинання інфрачервоного випромінювання атмосферою 

5.1 Основні теоретичні відомості
      5.2 Завдання та хід виконання роботи
     КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Лабораторна робота № 6.

Агрегатні методи розрахунку спектрального коефіцієнта пропускання атмосфери


     6.1 Основні теоретичні відомості
     6.1.1 Спектральне пропускання атмосфери без урахування розсіювання
     6.1.2 Концепції смугової моделі
     6.1.
2.1 Модель Ельзасера
     6.
1.2.2 Статистична модель
     6.1.2.3 Агрегатний метод (модель Гуді для Н2О). Наближення сильних ліній  (1,0÷2,0 мкм та 4,3÷15,0 мкм)
     6.1.2.4 Модель Гуді ( 2,0÷4,3 мкм та 15,0÷30,0 мкм)
     6.1.2.5 Модель континуум Н20 (7
÷30 мкм)
     6.1.2.6 Емпірична модель для СО2 (1,37÷2,64 мкм; 4,65 ÷5,355 мкм та 9,13 ÷11,67 мкм)
     6.2 Завдання та хід виконання роботи
    КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

ГЛОСАРІЙ

ЛІТЕРАТУРА