YEAR OF STUDY I

SECTION I

Unit 1

Unit 2

Unit 3

SECTION II

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Unit 7

Словник комп'ютерних термінів

Граматичні таблиці

Список літератури

 

 

Граматичні таблиці

 

1 Список сильних і неправильних дієслів

2 Типи питальних речень

3 Часові форми дієслова to speak в пасивному стані

4 Слова-ідентифікатири часової форми

5 Відмінювання дієслова to ask

6 Узгодження часів

7 Перетворення речень з прямої мови в непряму

8 Модальні словосполучення

9 Модальні дієслова та їх значення та переклад

10 Переклад модальних дієслів у заперечній формі

11 Переклад модальних дієслів в особливих випадках

12 Замінники модальних дієслів

13 Послідовність вживання прикметників в якості означень

14 Місце прикметника у реченні

15 Ступені порівняння прикметників

16 Ознаки ступенів порівняння прикметників

17 Порівняльні конструкції

18 Прикметник vs. прислівник

19 Засоби зв’язку слів у реченні

20 Функції іменника в реченні

21 Визначники іменника

22 Обчислювані іменники vs необчислювані іменники

23 Визначник + визначник+іменник

24 Визначник+обчислювані/необчислювані іменники

25 Питальні речення як підрядні

26 Функції герундія в реченні

27 Варінти заміни герундія в реченні

28 Переклад речень з герундієм

29 Дієслова, після яких вживається з герундій

30 Герундій vs дієприкметник І

31 Герундій vs інфінітив

32 Переклад неособових форм дієслова І

33 Переклад неособових форм дієслова ІІ

34 Заміна герундія паралельними реченнями І

35 Заміна герундія паралельними реченнями ІІ

36 Cкладні інфінітивні звороти

37 Зворот for + Infinitive та його переклад

38 Функції інфінітива в реченні

39 Дієприкметник ІІ та його переклад

40 Дієслова, що вживаються у зворотах в особовій формі

41 Заміна зворотів паралельними реченнями І

42 Заміна зворотів паралельними реченнями ІІ

43 Дієслова-характеристики за характером вживання у звороті

44 Переклад герундія

45 Форми інфінітива

46 Переклад інфінітива

47 Слова, після яких вживаються неособові форми дієслова

48 Усталені вирази з герундієм

49 Неособові форми дієслова, їх функції та переклад

50 Звороти, їх місце в реченні та переклад

51 Види займенників

52 Вказівні займенники

53 Займенники any та no

54 Похідні займенників

55 Функції слова one

56 Займенник some

57 Сполучникові слова

58 Займенник it

59 Сполучники сурядності

60 Сполучники підрядності

61 Модальні, прислівникові слова та словосполучення

62 Види прийменників

63 Вирази «дієслово + прийменник»

64 Вирази «прикметник + прийменник»

65 Стійкі прийменникові словосполучення

66 Складені прийменники

67 Інверсія та її переклад

68 Засоби заперечення

69 Умовний спосіб

70 Дійсний спосіб vs умовний спосіб

71 Форми наказового способу

72 Підрядне речення умови vs підрядного речення часу

73 Підрядне речення умови І

74 Підрядне речення умови ІІ

75 Речення з I wish

76 Used

77 Стійкі вирази з прийменниками І

78 Стійкі вирази з прийменниками ІІ

79 Правила транслітерації