Передмова

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

Розділ 3 УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тестові завдання для самоперевірки

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник

4.1 Психологія організації в управлінні

4.1.1 Теорії організації

4.1.2 Модель організації 5-го рівня управління

4.1.3 Соціально-психологічна характеристика організації

4.2 Аксіологічні основи управління в організації

4.2.1 Інституалізація етико-психологічних основ діяльності організацій

4.2.2 Соціокультурні та етнопсихологічні особливості управління організацією

4.2.3 Менеджмент корпоративної культури

4.3 Організація як комунікативна система

4.3.1 Управління як комунікативна проблема в діяльності організації

4.3.2 Соціальна група як основа діяльності організації

4.3.3 Комунікативно-психологічні засади ефективності розвитку соціальної групи (організації)

4.3.4 Індивідуалізм та колективізм в організації

4.3.5 Формування команди

4.3.6 Управління комунікацією ”організація – зовнішнє середовище”

4.4 Управління конфліктами в організації

4.4.1 Ділові конфлікти в організації

4.4.2 Управлінські конфлікти та їх вирішення

4.5 Психологія менеджменту нововведень

4.5.1 Психологічні проблеми процесу та результату нововведень в організації

4.5.2 Подолання психологічних бар’єрів в процесі впровадження інновацій

4.6 Формування іміджу організації та персоналу

4.6.1 Формування іміджу організації

4.6.2 Формування іміджу персоналу

Питання та завдання для самоконтролю