Передмова

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

Розділ 3 УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тестові завдання для самоперевірки

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник

3.1 Психологія особистості в управлінні людьми

3.1.1 Управління людськими ресурсами як психологічна проблема

3.1.2 Психологія особистості керівника

3.1.3 Психологія особистості підлеглого

3.2 Психологічні особливості керівництва

3.2.1 Лідерство та керівництво в управлінській сфері

3.2.2 Психологічні особливості стилів керівництва

3.2.3 Теорія стилів менеджменту І. Адізеса

3.2.4 Делегування повноважень

3.2.5 Наставництво

3.3 Мотивація як головна функція сучасної теорії та практики менеджменту

3.3.1 Мотивація як функція менеджменту

3.3.2 Теорії мотивації

3.4 Комунікативні засади управління людьми

3.4.1 Комунікація як ключова функція керівництва

3.4.2 Особистісно-психологічні основи комунікативної компетентності керівника

3.4.3 Етико-психологічні засади ділових відносин (комунікації) керівника з підлеглими

3.4.4 Психологія ділового спілкування в управлінні

Питання та завдання для самоконтролю