Передмова

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

Розділ 3 УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тестові завдання для самоперевірки

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник

2.1 Психологія управління працею як структурний елемент системи управління в організації

2.1.1 Предмет, мета та завдання психології праці в управлінні організацією

2.1.2 Менеджмент сприятливих умов праці людини як головна функція психології праці

2.1.3 Функціональні стани людини в праці

2.2 Психологія професій

2.2.1 Професійна діяльність

2.2.2 Психологічні основи профорієнтації, профвідбору та атестації кадрів

2.2.3 Методи професіографії та профвідбору кадрів

2.3 Психологія праці менеджера

2.3.1 Вплив тайм-менеджменту на ефективність організації роботи менеджера

2.3.2 Проблема стресу в діяльності менеджера

2.3.3 Професійне вигорання менеджера

2.3.4 Адаптація співробітників до умов організації

Питання та завдання для самоконтролю