Передмова

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ

Розділ 3 УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ

Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тестові завдання для самоперевірки

Список використаної та рекомендованої літератури

Короткий термінологічний словник

1.1 Вступ до курсу ”Психологія управління в організації”

1.1.1 Поняття про психологію управління

1.1.2 Предмет та структура психології управління в організації

1.2 Історія психології управління в організації

1.2.1 Формування психологічних знань про управління в організації в теорії управління

1.2.2 Розвиток психології управління як науки 18

1.3 Особистісний підхід у психології управління в організації

1.3.1 Психологічні основи сучасної системи поглядів на менеджмент

1.3.2 Становлення особистісного підходу в управлінні

1.3.3 Загальнопсихологічні засади особистісного підходу в управлінні

Питання та завдання для самоконтролю