ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

У звіті студенти описують основні етапи переддипломної практики і одержані результати з підбору матеріалу для проектування майбутнього об'єкта згідно із завданням на переддипломну практику.

Характеризують структуру проектної або науково-дослідної чи іншої установи, її основний напрямок роботи, завдання i функції різних відділів та служб. Наводять схему взаємозв’язків підрозділів та їx підпорядкованість, описують методи організації праці, автоматизовані системи проектування, матеріальне заохочення інженерно-технічних працівників, характеризують роботу громадських організацій.

Найбільший матеріал подають про майбутній об’єкт, що передбачається за темою дипломного проекту. В звіті стисло наводять матеріал про внутрішню технологію будівлі, об’ємно-планувальне та конструктивне рішення, передбачене варіантне порівняння, описують генплан. Наводять пропозиції щодо технології та організації будівництва об’єкта, що проектується.

Приблизний зміст звіту такий:

1. Вступ.

2. Характеристика базової організації, її структура.

3. Обґрунтування вибраної теми дипломного проекту, кліматичні та інженерно-геологічні умови будівництва.

4. Технологія внутрішнього процесу, об’ємно-планувальне та конструктивне рішення, будівлі чи споруди.

5. Варіантне проектування та його техніко-економічне обґрунтування.

6. Перелік основних матеріалів, одержаних для дипломного проектування.

7. Попередні розробки розділів дипломного проекту, передбачених у завданні на переддипломну практику.

У звіті бажано наводити креслення, що відносяться до об’єкта, необхідні таблиці.

Обсяг звіту з переддипломної практики складається з 25 – 50 сторінок тексту, додатків у вигляді креслень та ecкізів. Звіт оформляють титульним аркушем з підписами керівників практики від базової організації і від випускової кафедри.