Розділ технології та організації будівництва

У проектних інститутах і науково-дослідних закладах питання технології та організації будівництва розглядаються тільки з принципових позицій. Детальна розробка проекту організації будівництва (ПОБ) виконується в будівельних трестах або спеціалізованих проектних організаціях. Тому основний матеріал з технології та організації будівництва запланованого об’єкта студент підбирає самостійно, використовуючи спеціальну літературу, відвідуючи суміжні будівельні організації, знайомиться у відділах ПОБ проектних інститутів, якщо вони в них існують. Особливу увагу треба звертати на конструктивні елементи, які не належать до традиційних (оболонки, силоси, бункери, арки, укрупнені блоки металевих ферм, структури). Для таких елементів треба передчасно продумати як спосіб підготовки до будівництва, так i технологічну оснастку, включаючи підйомний кран або механізм.

Корисно зустрітися з консультантом з розділу технології та організації будівництва під час переддипломної практики, щоб узгодити з ним ті питання будівництва, які будуть розглядатися в дипломному проекті, вибрати основні технологічнi процеси.

При підборі матеріалу з технології та організації будівництва слід звертати увагу на прогресивні методи й технології, які скорочують час будівництва, підвищують продуктивність праці, знижують трудомісткість та собівартість одиниці продукції, доцільні тpaнcпopтнi зв’язки.

При зведенні об’єкта з монолітного залізобетону рекомендується вивчити літературу з цього питання i вибрати найбільш досконалу технологію будівництва, особливо з використанням опалубки “Peri”, бетононасосів та прогресивних методів укладання бетону.

Паралельно розглядають заходи з охорони праці та безпечних методів виконання po6iт.