Розрахунково-конструктивна частина

Для розробки конструктивної частини дипломного проекту студент знайомиться з кресленнями марок "КБ" або "КМ". У цих кресленнях треба звернути увагу в першу чергу на принципові конструктивні схеми будівлі (каркасна, безкаркасна, комбінована та ін.), розібратися в роботі основних конструкцій, які елементи сприймають вертикальні навантаження, а які горизонтальні. Якщо несучим елементом є рама, то треба проаналізувати, за яким принципом вона скомпонована (зв'язкова чи жорстка система), як кріпляться до неї стінові конструкції та ін. Після цього треба визначити, які основні елементи будуть розраховуватися в дипломному проекті (після консультації з керівником проекту) i детально вивчити аналогічні креслення. При необхідності слід зробити ескізи, скопіювати потрібні креслення конструктивних елементів та їx вузлів. Одночасно слід розібратись у специфікаціях, щоб потім частково використати в дипломному проекті.

Слід зазначити, що при аналізі й перегляді конструктивної частини студент повинен відібрати найбільш прогресивні piшення, замінюючи старі типові конструктиви на нові, більш економічнi й ефективні. Не рекомендується приймати 6-метровий крок колон, poзкіснi залізобетонні ферми, кутикові металеві ферми, стрічкові вікна та інші застарілі елементи й матеріали.

Для підібраних конструктивних елементів студенти виконують статичні розрахунки в дипломному проекті. За час переддипломної практики корисно розібратись з основними навантаженнями, які діють на ці елементи, і способами їx визначення. Водночас треба вирішити, як проводити розрахунок, які можна використати програмні комплекси, САПР.

У проектних організаціях, як правило, виконані розрахунки за конструктивними елементами студентам не видають, тому треба самостійно продумати весь хід майбутнього розрахунку; при цьому при необхідності керівник дипломного проекту дає потрібні поради.

Під час перегляду креслень конструктивної частини обов’язково аналізується конструкція фундаментів та її обґрунтування. Розробка фундаментів є складовою частиною дипломного проекту.

Важливим етапом при аналізі конструктивних рішень є варіантне порівняння різних конструктивних схем, елементів, розрахункових схем, виходячи з техніко-економічних показників. Тому за час переддипломної практики треба підібрати декілька варіантів конструктивних, архітектурних або технологічних рішень i відібрати з них найдоцільніший. Варіантне проектування – один з ефективних засобів раціонального будівництва, i цей розділ завжди повинен бути поданий в дипломному проекті.