Архітектурно-планувальний розділ

При вивченні й підготовці даного розділу студент переглядає необхідні креслення – плани, розрізи, фасади, інші проектні аркуші, окремі вузли й деталі, які мають безпосереднє відношення до теми дипломного проекту. При цьому треба звертати увагу на принципове конструктивне рішення аналогів та вибір необхідних розмірів як в довжину об’єкта, так i в ширину. Bci креслення повинні критично оцінюватись: чому приймається крок колон або рам 6 чи 12 м? Чому висота приміщень задана такою, а не іншою? Чому температурний блок має певний розмір? І т. ін.

Особливу увагу треба звертати на внутрішній технологічний процес, який в основному й визначає габаритні розміри об’єкта i впливає на компонувальні рішення будови. При цьому в проекті дотримуються вимог норм та технічних правил і умов. Якщо у вибраній проектній чи іншій організації немає характеристики технологічного процесу, то його треба відшукати в інших організаціях або в технічній літературі.

Перелік тем, що підходять до назви дипломного проекту, можна відшукати в картотеці проектного кабінету організації, де студент проходить переддипломну практику. При технічній i виробничій можливості проектна організація може скопіювати окремі креслення як зразки i видати їx студенту для тимчасового користування до закінчення дипломного проектування. Треба ознайомитись з основними принципами складання генплану об'єкта, влаштуванням транспортних зв’язків і розміщенням допоміжних об'єктів. Слід побудувати "розу" вітрів для заданого району забудови.

Паралельно знайомству з об’єктом раціонально одержувати консультацію від викладача університету, який буде консультувати розділ архітектурно-будівельних рішень, щоб підібрати необхідний матеріал або своєчасно внести корективи в майбутні аркуші дипломного проекту. В процесі підбору матеріалу до архітектурного розділу слід точно визначити основні технічні параметри об’єкта й кількість людей, які перебуватимуть у запланованих приміщеннях. При цьому уточнюють пожежні вимоги й санітарно-технічні норми, виконують теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.

При необхідності студент копіює основні планувальні й фасадні рішення, повністю генплан або окремі його деталі, готує матеріал для пояснювальної записки за архітектурними характеристиками всіх приміщень, оздоблення, освітлення, підлоги, інженерних рішень та ін.). Планують необхідні розрахунки до архітектурного розділу.