ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ, ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ

Тему дипломного проекту студент вибирає на 3–4 курсах у процесі виконання самостійної конструкторської та науково-дослідної роботи під керівництвом викладача. У цей час формується нахил студента працювати в тій чи іншій галузі будівництва, а також здійснюється процес його розподілення на роботу після закінчення університету. Ці фактори впливають на вибір теми дипломного проекту.

Тема дипломного проекту повинна бути актуальною, відповідати сучасним потребам народного господарства країни з урахуванням його розвитку. Вона повинна відповідати вимогам до дипломного проекту, що формулюються таким чином:

- актуальність теми;

- використання сучасних полегшених конструкцій, перспективних конструктивних рішень, нових технологій виробництва в будівлях чи спорудах;

- розробка дипломних проектів у складі регіональних програм "Реконструкція", "Житло", "Матеріаломісткість" та ін.;

- елементи новацій, власні розробки, одержані під час самостійної науково-дослідної роботи;

- оригінальність об’ємно-планувальних та конструктивних рішень;

- використання сучасної обчислювальної техніки, елементів систем автоматизованого проектування (САПР);

- впровадження нових елементів дипломного проекту у виробництво (результати обстеження об’єктів реконструкції, використання на базовому підприємстві чи в організації конструктивної або розрахункової схем, методів розрахунку елементів чи вузлів їx з’єднань, розробок за новими конструкціями, планувальним рішенням).

Українським студентам пропонується розробляти дипломні проекти відносно сфери їx майбутньої діяльності, з урахуванням кліматичних i інженерно-геологічних умов місцевості.

Іноземним студентам пропонується розробляти дипломні проекти будівель чи споруд, що мають актуальність для їхньої країни відносно кліматичних і виробничих умов будівництва. Враховується також рівень розвитку бази будівельної індустрії.

Об’єктами дипломного проектування можуть бути промислові, одно- i багатоповерхові житлові, цивільні будови, інженерні споруди, що виконуються в залізобетоні, металі чи дереві.

Теми дипломних проектів щорічно розглядаються на кафедpi, оновлюються i затверджуються. Враховуються сучасність об'єкта, його самобутність з погляду об’ємно-планувального, архітектурно-виразного та конструктивного рішень.

Прикладом тем для виконання дипломних проектів можуть бути багатоповерхові цивільні будови (підвищеної поверховості та висотні), спортивні споруди (криті стадіони, плавальні басейни, спортивні комплекси), торговельні будови (криті базари, торговельні центри, універсами), виставочні й видовищні будови (кіноконцертні зали; театри, цирки, кінотеатри), лікувально-оздоровчі комплекси, багатоповерхові гаражі, в тому числі підземні, будови навчальних, проектних i науково-дослідних інститутів, цехи заводів i фабрик різних областей промисловості, комплекси сільськогосподарського будівництва, інженерні споруди, бункери, силоси, водонапірні башти, градирні, резервуари), будови й споруди міського господарства (насосні станції, сміттєспалювальні заводи, каналізаційно-водопровідні станції тощо), об’єкти реконструкції будов промислового й цивільного призначення. При цьому можуть розглядатися як нові будівлі, так і існуючі з елементами реконструкції та підсилення.