Контрольні завдання для самопідготовки

1. Подайте перелік взаємопов’язаних задач, що слід вирішувати при керуванні реактивною потужністю.

2. Як визначити оптимальний вектор керування реактивною потужністю, задовольняючи вимоги енергосистеми щодо її споживання? Якого змісту можуть бути інші обмеження при керуванні реактивною потужністю?

3. Обґрунтуйте можливі критерії керування реактивною потужністю, виходячи із сучасних директивних вимог.

4. Запропонуйте ідею методики для обчислення економічної ефектив-ності системи керування реактивною потужністю. Яку інформацію потрібно зібрати, щоб виконати розрахунки за цією методикою? Як організувати та провести необхідні експериментальні дослідження?

5. Спробуйте навести приклади, коли ефективність використання діючих БСК можна поліпшити. Яким чином це можна зробити?

6. Наведіть свої міркування щодо формування цільових функцій математичних моделей (3.12) – (3.13).