АСУ– автоматизована система управління

АСУЕ– автоматизована система управління енергопостачанням

АСН– автоматизована система навчання

АРМ– автоматизоване робоче місце

АСУП– автоматизована система управління підприємством

АСУТП– автоматизована система управління технологічним процесом

БСК– батарея статичних конденсаторів

ГПП– головна понижувальна підстанція

ЕОМ– електронно-обчислювальна машина

ЕПУ– електропічна установка

ПБЗ– перемикання відгалужень без збудження

ПТБ– правила техніки безпеки

ПТЕ– правила технічної експлуатації

РПН– регулятор під навантаженням

ППР– планово-попереджувальний ремонт

СП– симетрувальний пристрій

СУБД– система управління базою даних

ТЕЦ– теплоелектроцентраль

ТП– трансформаторна підстанція

ЦРП– центральний розподільний пункт