4 ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ

4.1 Загальні положення

Графіки навантаження енергосистеми нерівномірні і формуються з графіків споживачів електроенергії, серед яких є промислові підприємства. Енергосистема повинна забезпечити покриття графіка навантаження споживачів зі всіма його «піками». Покриття нерівномірностей графіка навантаження пов’язане із значними витратами на будівництво додаткових генеруючих агрегатів та електростанцій, із збільшенням витрат палива та експлуатаційних затрат. Тому проблема вирівнювання графіка навантаження в економічному відношенні завжди буде важливою для енергетичного виробництва будь-якої країни. Вирішують її в основному такими шляхами.

1. Об’єднанням енергосистем . Згладжування графіків навантаження досягається за рахунок різниць в часовому поясі, кліматі, структурі споживачів. Оскільки рішення приймаються на більш високих рівнях, ніж промислове підприємство, цю можливість детально розглядати не будемо.

2. Організаційні заходи. Зсув часу початку та закінчення обідньої перерви та робочої зміни на підприємстві, впровадження нічної зміни для енергоємного обладнання, що працює в переривчастому режимі, введення різних вихідних днів для окремих підрозділів підприємства.

3. Синтез графіка навантаження підприємства з необхідними характеристиками. Досягти необхідних характеристик можливо за рахунок зміни технологічного режиму роботи електроприймачів (робота із зниженою потужністю, збільшення тривалості технологічного циклу і таке інше) та часу роботи окремих енергоємних споживачів. Перераховані можливості в деяких випадках призводять до збитків на підприємстві, є суто індивідуальні для різних виробництв, оскільки пов’язані із технологією. Синтезувати оптимальний груповий графік навантаження можливо також за рахунок певного порядку включення окремих електроприймачів у їх групі. Цей шлях не пов’язаний з особ-ливостями технології виробництва.

На промислових підприємствах прагнуть досягти такого графіка навантажень, щоб вартість спожитої енергії була мінімальною. Іноді, коли максимуми навантажень енергосистеми та підприємства збігаються в часі, бажаної мети можна досягнути, забезпечивши рівномірний графік навантажень підприємства. Для цього насамперед використовуються можливості, які не порушують технологічний процес та дозволяють виконати планові завдання (не призводять до збитків на підприємстві). В разі повного використання таких можливостей, при необхідності, вдаються до засобів, які пов’язані з деякими збитками. Але і при цьому має місце оптимізаційна задача керування, тому що різним розв’язкам відповідає різний рівень збитків.

4. Використання підприємств-регуляторів. До числа таких вироб-ництв відносяться, перш за, все енергоємні та високоавтоматизовані підприємства, які можуть забезпечити суттєве зниження піків навантаження в енергосистемі. В цьому випадку в разі виникнення дефіциту потужності диспетчер енергопостачальної компанії в директивному порядку зобов’язує енергодиспетчера підприємства знизити потужність на певну величину. Розпорядження має бути безумовно виконане, а можливих варіантів для його виконання досить багато.

Для підприємств-регуляторів одночасно мають місце задачі оптимального синтезу графіка навантаження та знаходження оптимального рішення для виконання вимоги енергосистеми щодо зниження потужності. Ці задачі, як правило, вирішуються незалежно од-на від іншої.