1.8 Принципи створення енергетичних підсистем АСУТП промпідприємств

В енергетичних підсистемах вирішуються вузькоспеціалізовані зада-чі, що становлять інтерес лише для певної категорії експлуатаційного персоналу. Це виправдовує локалізацію АСУЕ не тільки за змістом та інформаційною базою, але і апаратно. Ця ідея найкраще реалізується в різних автоматизованих робочих місцях (АРМ) на базі персональних ЕОМ.

Робота користувача з АРМ проводиться в діалоговому режимі. Для зручності взаємодія з підсистемою АСУЕ найчастіше здійснюється через довідник типу меню різного рівня. Головне меню може мати такий ви-гляд:

Для подальшого перегляду вводиться відповідний код і користовачу надається можливість вибрати необхідний комплекс задач, а далі – необ-хідну задачу.

Нехай нас цікавить система електропостачання заводу, яку можна знайти в довідниково-інформаційній підсистемі. На монітор виводиться спрощена схема електричної мережі підприємства, рис. 1.11, і користувачу надається можливість вказати на ній елемент, що його цікавить. Після цього на моніторі з’являється схема, наприклад, вибраного приєднання, де зображено в загальноприйнятих умовних позначеннях основне електрообладнання, показано види та типи встановленого захисту.

Вказавши на відповідний код, можна отримати повну інформацію про будь-який елемент даного приєднання (його паспортні дані, відомості про ремонти, профілактичні випробовування і т. д.). Розглядаючи інші комплекси, знаходять потрібну задачу та виконують її. На моніторі отримують результати розрахунку, а при бажанні – копію на папері.