1.11 Загальна характеристика задач навчання енергоперсоналу промислового підприємства

Надійна та економічна робота електрогосподарства заводу значною мірою визначається якістю енергоперсоналу, тобто його кваліфікацією та ступенем адаптації до місцевих умов роботи. Тому головний енергетик підприємства повинен приділяти прискіпливу увагу підбору, підготовці та перевірці знань енергоперсоналу. Допомогу в цій роботі може надати заводська АСУЕ, якщо в її складі міститься комплекс задач навчання енергоперсоналу. Підсистему навчання та контролю знань прийнято називати автоматизованою системою навчання (АСН).

Які саме задачі навчання є актуальними для енергетичної служби?

Навчання енергоперсоналу як засіб підтримання та покращення його кваліфікації. Звичайно, навчання охоплює не тільки галузі стандартних знань (наприклад, правил технічної експлуатації (ПТЕ) та правил техніки безпеки (ТБ)), але й нові технології (використання обчислювальної техніки), інструкції з експлуатації нового обладнання і т. д. Таке навчання в рамках АСН може бути організоване у вигляді електронного підручника, коли логічно обґрунтовані порції текстової або графічної інформації видаються на монітор, здійснюється контроль, наводяться підказки і т. д.

Протиаварійні тренування енергоперсоналу. Така форма підтримки дієздатності стала найбільш доцільною для оперативного персоналу. Відомо, що в передаварійних та післяаварійних станах системи енергопостачання оперативний персонал працює в умовах недостатнього часу для прийняття рішень і тут роль прискорювального фактора відіграє попередньо накопичений досвід. Саме такого досвіду дозволяють набути протиаварійні тренування на комп’ютері за реальними схемами.

Контроль знань з ПТЕ та ПТБ. Це стандартна процедура, яка виконується через певні періоди часу і повинна об’єктивізувати знання енергоперсоналу згідно з посадою, роботою, що виконується. В багатьох відповідальних випадках ліквідувати або зменшити суб’єктивізм при оцінюванні знань допоможе перехід до комп’ютерного іспиту. Це перевірено вже в ряді галузей. Тому така задача буде доцільною і в нашому випадку.

Задача комп’ютерної діагностики стану енергообладнання цілком може бути використаною і для навчання енергоперсоналу. Можна собі уявити, коли працівник, переважно пов’язаний з експлуатацією або ремонтом будь-якого обладнання, викликає відповідний фрагмент задачі діагностики та в діалоговому режимі веде взаємодію з програмою. В процесі діалогу він відповідає на питання, отримує настановчі підказки, виконує вибір з можливих ознак несправностей і т. д. і тим самим накопичує знання.

Постановка діагностичних діалогових задач відноситься до класу задач штучного інтелекту та є досить складною, але їх розробка виправдовується тільки при ретельному обґрунтуванні доцільності.

Системи електропостачання промислових підприємств, особливо енергоємних, мають складну конфігурацію, велику кількість різноманітного електрообладнання. Правильна дія оперативного електроперсоналу потребує певних знань та навичок. Підтримка їх на високому рівні є фактором, що підвищує надійність роботи як всієї системи електропостачання, так і окремих вузлів. При цьому слід зазначити, що деякий електроперсонал, наприклад, чергові по розподільному пристрою, за характером своїх обов’язків рідко використовують свої навички на практиці. Тому для промислової еле-ктроенергетики практичну користь можуть мати тренажери оперативного персоналу різного призначення, які дозволяють підтримувати професійні навички персоналу на належному рівні.