Контрольні завдання для самопідготовки

1. Наведіть перелік актуальних задач керування якістю електроенергії на відомому для Вас підприємстві.

2. Запропонуйте та дайте необхідне обґрунтування критеріїв керування за всіма показниками якості електроенергії.

3. Який зміст можуть мати керовані змінні при керуванні:

– відхиленнями напруги;

– несинусоїдальністю режиму.

4. Сформулюйте комплекс взаємопов’язаних задач, що мають місце при керуванні такими показниками якості електроенергії:

– відхиленням напруги;

– коефіцієнтом несинусоїдальності форми кривої напруги;

– коефіцієнтом нульової послідовності напруг.

5. Наведіть схеми пристроїв, що можуть використовуватись для керування показниками якості електроенергії. На які параметри стану системи впливає кожний з них?

6. Запропонуйте алгоритм керування несиметричним режимом, розробіть його блок-схему, обґрунтуйте область доцільного використання.

7. З яких міркувань потрібно виходити, щоб вибрати технічні засоби для керування показниками якості електроенергії?

8. Спробуйте розробити математичну модель керування будь-яким показником якості електроенергії:

– у символьному вигляді;

– у вигляді розгорнутих аналітичних залежностей.

9. Виконайте в повному обсязі розв’язування чисельних прикладів 2.1 та 2.2. Отримані результати порівняйте з наведеними в підрозділах 2.6 та 2.7.

10. Запишіть математичну модель (2.14) в матричному вигляді.