Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

ВСТУП

 
   
 

Навчальний посібник призначений для курсового проектування з дисципліни «Системи керування електроприводами», зокрема для закріплення теоретичних знань з такого розділу як «Аналогові системи підпорядкованого регулювання електроприводами».

Кожному студенту запропоновано здійснити розрахунок системи тиристорний перетворювач – двигун постійного струму (ТП-Д) згідно з індивідуальним завданням (додаток А) та заданого варіанту (додаток Б) з використанням наведеної в посібнику методики.

Для полегшення розрахунків в додатку В наведено приклад розрахунку в математичному пакеті прикладних програм (ППП) MathCAD.

Оформлення курсового проекту рекомендується здійснювати відповідно до вказівок [1].

За результатами виконаного курсового проекту передбачається його захист, на якому студент повинен пояснити послідовність дослідження системи електропривода, її поведінку при різних зовнішніх та внутрішніх збуреннях, особливості вибору тієї чи іншої електричної та електронної апаратури, особливості оптимізації контурів регулювання, вміти спрогнозувати зміну поведінки системи електропривода при аварійних режимах будь-яких контурів та при змінах їх параметрів або параметрів зовнішніх факторів.

Для успішного захисту пропонується переглянути теоретичні відомості, наприклад, у матеріалах [2-8].
 

 

 

 

На верх Ý