Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

5 РОЗРАХУНОК І ВИБІР РЕГУЛЯТОРІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЇХНІХ КОНТУРІВ

 
   

5.4 Розрахунок параметрів регулятора швидкості

Для П-регулятора швидкості (рис. 5.2) потрібно задатися опором задання Rзад.рег.шв (наприклад, 30 кОм).

 

                                                             Рисунок 5.2 – Схема П-регулятора швидкості

 

Значення опору зворотного зв’язку регулятора швидкості знаходиться як

                                                                    (5.29)

Значення опору в колі зворотного зв’язку за швидкістю:

                                                                            (5.30)

Для ПІ-регулятора швидкості (рис. 5.3) ємність в колі зворотного зв’язку регулятора швидкості:

                                                                               (5.31)

Деякі рекомендації із вибору резисторів та конденсаторів подано в додатку Д.1.

 

                                                                Рисунок 5.3 – Схема ПІ-регулятора швидкості

 

На рис. 5.2 та рис. 5.3 введено позначення: БОС – блок обмеження струму.

 

 

5.1 Настройка регулятора струму

5.2 Розрахунок параметрів регулятора струму

5.3 Настройка регулятора швидкості

5.3.1 Настройка П-регулятора швидкості

5.3.2 Настройка ПІ-регулятора швидкості

5.4 Розрахунок параметрів регулятора швидкості

 

На верх Ý