Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

5 РОЗРАХУНОК І ВИБІР РЕГУЛЯТОРІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЇХНІХ КОНТУРІВ

 
   

5.2 Розрахунок параметрів регулятора струму

Значення напруги задання на вході регулятора струму [15]:

                                                                              (5.11)

Задаємося значенням ємності в колі зворотного зв’язку регулятора струму Сзз.рег.с = 1 мкФ.

За такої умови значення опору зворотного зв’язку регулятора струму, який настроюється потенціометром [14], знаходиться у вигляді [2, 4]

                                                                                (5.12)

Опір задання регулятора струму:

                                                                              (5.13)

Значення опору в колі зворотного зв’язку за струмом:

                                                                    (5.14)

Якщо для обмеження напруги регулятора швидкості використовується блок обмеження струму
(включається паралельно колу зворотного зв’язку регулятора швидкості),
то значення опору в колі зворотного зв’язку за струмом:

                                                                                                     (5.15)

 

 
 

5.1 Настройка регулятора струму

5.2 Розрахунок параметрів регулятора струму

5.3 Настройка регулятора швидкості

5.3.1 Настройка П-регулятора швидкості

5.3.2 Настройка ПІ-регулятора швидкості

5.4 Розрахунок параметрів регулятора швидкості

 

На верх Ý