Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

4 РОЗРАХУНОК ТА ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИК РОЗІМКНЕНОЇ СИСТЕМИ

 
   

4.1 Розрахунок зовнішніх характеристик

 

Для розімкненої системи зовнішня характеристика (external characteristic) може бути побудована за рівнянням

                                                              (4.1)

де ∆Uтп – спад напруги на тиристорному перетворювачі (для нульової схеми ∆Uтп = 1 В; для мостової схеми Uтп = 2 В);

Re.p – еквівалентний опір розімкненого електропривода:

                                                                                (4.2)

Зовнішні характеристики Ud = f(Id) будують для різних кутів a (0°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°, 130°, 150°) відкривання тиристорів, змінюючи для кожного з них струм Іd, тобто при Id = var (0£ Id £ lІн) і a = const.

Напруга безпечного інвертування:

                                                                        (4.3)

де c – кут відновлення властивостей закривання тиристорів (c = 2°).

На графіку Ud = f(Id) показати і пряму, розраховану за рівнянням (4.3).

 
 

4.1 Розрахунок зовнішніх характеристик

4.2 Розрахунок регулювальної характеристики

4.3 Розрахунок електромеханічних характеристик

На верх Ý