Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

 
   
 

3.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення

Як сенсор струму використовується шунт, а як сенсор швидкості обертання – тахогенератор постійного струму [23].

 
 

3.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення

3.1.1 Розрахунок та вибір шунта

3.1.2 Розрахунок та вибір тахогенератора

3.2 Розрахунок параметрів силового кола

На верх Ý