Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

 
   
 

3.2 Розрахунок параметрів силового кола

Опір якірного кола [15]:

                                                            (3.9)

де b – коефіцієнт двигуна, який враховує змінення опору при нагріванні двигуна (табл. 3.1);

Rя значення активного опору обмотки якоря електричного двигуна;

Rдп значення активного опору додаткових полюсів двигуна;

Rко значення активного опору компенсаційної обмотки двигуна;

∆Uщ падіння напруги в щітковому контакті двигуна

                                                                                            (3.10)

де р – кількість пар головних полюсів.

 

Таблиця 3.1 – Значення b залежно від класу ізоляції обмотки якоря

Показник

Параметри

Клас ізоляції

A

E

B

F

Н

Допустиме перевищення температури Dt, °С

60

75

80

100

125

b = 1 + 0,004 × Dt

1,24

1,3

1,32

1,4

1,5

 

Активний опір головного кола електропривода:

                                                      (3.11)

де Rкаб  активний опір кабелю або шин, що з’єднують тиристорний перетворювач з якорем двигуна (Rкаб = 0,1Ra).

Індуктивність головного кола електропривода:

                                                                    (3.12)

Електромагнітна стала часу (electromagnetic time constant) якірного кола двигуна [28-35]:

                                                                                                  (3.13)

Електромагнітна стала часу головного кола електропривода:

                                                                                                  (3.14)

Приведений момент інерції (inertia moment) електропривода:

                                                                                        (3.15)

де q – коефіцієнт моменту інерції механізму (див. табл. Б.1 додатка Б);

Jдв – момент інерції двигуна:

                                                                                            (3.16)

де GD2 – маховий момент двигуна.

Коефіцієнт двигуна:

                                                                        (3.17)

де wн – номінальна кутова швидкість обертання двигуна [36]:

                                                                                                (3.18)

Електромеханічна стала часу (electromechanical time constant) електропривода:

                                                                                          (3.19)

Коефіцієнт підсилення (factor of amplification) тиристорного перетворювача:

                                                                                        (3.20)

де Uоп.max – амплітуда опорної синусоїдальної напруги (Uоп.max = 10 В).

Передавальну функцію тиристорного перетворювача можна подати у вигляді аперіодичної ланки першого порядку [4]:

                                                                                (3.21)

де Ттп – стала часу тиристорного перетворювача:

                                                                                            (3.22)

 
 

3.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення

3.1.1 Розрахунок та вибір шунта

3.1.2 Розрахунок та вибір тахогенератора

3.2 Розрахунок параметрів силового кола

На верх Ý