Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

 
   
 

3.1.2 Розрахунок та вибір тахогенератора

Тахогенератор вибирається за швидкість обертання двигуна:

                                                                                                (3.4)

де nн.тг – номінальна швидкість обертання тахогенератора.

Вибір тахогенератора можна здійснити з додатка Д.9.

Коефіцієнт підсилення тахогенератора:

                                                                                              (3.5)

де Uн.тг – номінальна напруга тахогенератора;

wн.тг – номінальна кутова швидкість тахогенератора:

                                                                                          (3.6)

Коефіцієнт дільника тахогенератора:

                                                                                            (3.7)

Коефіцієнт передачі зворотного зв’язку за швидкістю:

                                                                                    (3.8)

де kнпш – коефіцієнт підсилення нормувального перетворювача швидкості (kнпш = 1 [14]).

 

 
 

3.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення

3.1.1 Розрахунок та вибір шунта

3.1.2 Розрахунок та вибір тахогенератора

3.2 Розрахунок параметрів силового кола

На верх Ý