Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

 
   
 

3.1.1 Розрахунок та вибір шунта

Коефіцієнт підсилення шунта [24]:

                                                                                                (3.1)

де Uш.н – номінальна напруга шунта (для стандартних вимірювальних шунтів Uш.н = 75 мВ);

Іш.н – номінальний струм шунта (вибирається або з умови Іш.н ³ lІн, або з відношення Іш.н ³ Ін).

Шунт можна вибрати з [13], [25-27] або з додатка Д.8.

Коефіцієнт підсилення сенсора струму:

                                                            (3.2)

За результатами розрахунку вибирається стандартний коефіцієнт підсилення сенсора струму kп.сс на 133,3 або на 53,3 відповідно до умови вибору (3.2).

Коефіцієнт передачі зворотного зв’язку за струмом:

                                                                                            (3.3)

Слід зауважити, що у випадку зменшення kcc зростає перешкодозахист контуру зворотного зв’язку за струмом.

 
 

3.1 Розрахунок й вибір сенсорів та їх коефіцієнтів підсилення

3.1.1 Розрахунок та вибір шунта

3.1.2 Розрахунок та вибір тахогенератора

3.2 Розрахунок параметрів силового кола

На верх Ý