Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

2 РОЗРАХУНОК СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ТА ВИБІР ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

 
   
 

2.5 Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола

2.5.1 Захист тиристорів від перенапруг

Для захисту від комутаційних перенапруг використовуються R-C кола, які включені паралельно тиристорам. Величину ємності для R-C кола можна визначити таким чином [9]:

                                                                            (2.34)

Значення опору для R-C кола:

                                                                                    (2.35)

З табл. 2.3 беруться значення Uз.доп та Ів.мр.доп, а з довідників вибираються резистор та конденсатор із стандартними значеннями.

 

2.1 Розрахунок і вибір трансформатора

2.2 Розрахунок і вибір вентилів

2.3 Розрахунок і вибір зрівнювальних реакторів для реверсивної схеми

2.4 Розрахунок і вибір згладжувального дроселя

2.5 Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола

2.5.1 Захист тиристорів від перенапруг

2.5.2 Захист тиристорів від перевантаження та струму короткого замикання

На верх Ý