Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

2 РОЗРАХУНОК СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ТА ВИБІР ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

 
   
 

2.4 Розрахунок і вибір згладжувального дроселя

Індуктивність згладжувального дроселя [15]:

                                                (2.31)

де Екр – амплітудне значення гармонічної складової випрямленої напруги. Вона визначається як

                                          (2.32)

де a – кут регулювання, при якому спостерігається максимальне значення Екр (a = 80°);

kг – кратність гармоніки (kг = 1);

kR, mn – див. табл. 2.1;

d% – допустиме значення основної гармоніки струму (d% = (4¸7) %);

Lя – індуктивність якоря двигуна:

                                                                                      (2.33)

де k – коефіцієнт, який враховує конструктивну особливість двигуна (k = 05¸0,6 – для некомпенсованих машин; k = 0,15¸0,25 – для компенсованих машин;

р – кількість пар полюсів;

nн – номінальна швидкість двигуна.

Реактор вибирається за величиною випрямленого струму, що по ньому протікає, і за індуктивністю.

З каталогу вибирається згладжувальний дросель із стандартним значенням індуктивності Lз.др та його активним опором RLз.др. Можливий вибір з [13, 14], а також з додатка Д.5.

 

2.1 Розрахунок і вибір трансформатора

2.2 Розрахунок і вибір вентилів

2.3 Розрахунок і вибір зрівнювальних реакторів для реверсивної схеми

2.4 Розрахунок і вибір згладжувального дроселя

2.5 Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола

 

На верх Ý