Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

2 РОЗРАХУНОК СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ТА ВИБІР ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

 
   
 

2.3 Розрахунок і вибір зрівнювальних реакторів для реверсивної схеми

Величина індуктивності зрівнювальних реакторів [9]:

                                                                    (2.24)

де Е2max – амплітуда ЕРС вторинної обмотки трансформатора:

Ø лінійна для трифазної мостової схеми –

                                                                                      (2.25)

Ø фазна для трифазної нульової схеми –

                                                                                            (2.26)

Ізр – середнє значення струму зрівноваження (Ізр = (0,1¸0,2Ін);

kcp – коефіцієнт діючого значення струму зрівноваження, який залежить від кута керування a (для трифазної мостової kcp = 0,68; для трифазної нульової kcp = 0,18);

kRдив. табл. 2.1;

z  коефіцієнт, що залежить від схеми з’єднання вентильного комплекту і перетворювача в цілому (див. табл. 2.4) [9];

Lтр – індуктивність фази трансформатора:

                                                                                            (2.27)

де fчастота напруги (f = 50 Гц);

Хтр – індуктивний опір фази, який визначається для трансформаторів

Ø 100 кВА і більше – за формулою (2.15);

Ø до 100 кВА – за формулою [12]

                                                                                (2.28)

де Rтр  активний опір фази трансформатора, який визначається за формулою (2.11);

Zтр – повний опір фази трансформатора, який визначається для трансформаторів

Ø 100 кВА і більше:

                                                                                (2.29)

Ø до 100 кВА – за формулою

                                                                                  (2.30)

 

Таблиця 2.4 – Значення коефіцієнта z

Схема

z

перехресна

зустрічно-паралельна

Однофазна із середньою точкою трансформатора

2

2

Однофазна мостова

2

1

Трифазна нульова (схема Міткевича)

2

2

Трифазна нульова з одним зигзагом

2

2

Трифазна мостова (схема Ларіонова)

2

1

 

З каталогу вибирається зрівнювальний реактор за величиною струму, що протікає через нього, із стандартним значенням індуктивності Lзр та його активним опором RLзр. Для симетрії реверсивного перетворювача в кожен контур зрівнювального струму включається по два реактори.

Слід зауважити, що є три типи реакторів: ненасичені, насичені або частково насичені.

При використанні ненасичених реакторів кожен з реакторів вибирається на половинну величину від розрахованого за (2.24) значення. При використанні насичених реакторів кожен з реакторів вибирається на величину індуктивності, розрахованої за (2.24). При використанні частково насичених реакторів індуктивність кожного з них приймається рівною 0,7Lзр.

Виходячи з цього, для схеми рис. 1.3 потрібно вибирати два ненасичених реактори, а для схеми рис. 1.4 – чотири насичених реактори.

Можливий вибір з [13, 14], а також з додатка Д.5.

 

 

2.1 Розрахунок і вибір трансформатора

2.2 Розрахунок і вибір вентилів

2.3 Розрахунок і вибір зрівнювальних реакторів для реверсивної схеми

2.4 Розрахунок і вибір згладжувального дроселя

2.5 Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола

 

На верх Ý