Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

2 РОЗРАХУНОК СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ТА ВИБІР ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

 
   
 

2.2 Розрахунок і вибір вентилів

Розрахунок та вибір тиристорів виконується за середнім значенням анодного струму, зворотною напругою і перевіряються за перевантажувальною здатністю (overloading ability).

Середнє значення струму через вентиль [9]:

                                                                                          (2.16)

де l – кратність перевантаження за струмом;

kох – коефіцієнт охолодження тиристора (kох = 0,35).

Величина максимального значення зворотної напруги на тиристорі:

                                                                              (2.17)

де kзн – коефіцієнт запасу за напругою (kзн = 1,25);

Еd0 – середнє значення випрямленої ЕРС при a = 0°:

                                                                                          (2.18)

Слід зауважити, що значення коефіцієнтів mn, ku та ku max беруться з табл. 2.1.

За значеннями, отриманими за формулами (2.15) та (2.16), вибирають відповідний тиристор, виходячи з умов:

                                                                                      (2.19)

де Ів.ср.доп – допустиме (номінальне) значення середнього струму через тиристор;

Uз.доп – допустиме значення зворотної напруги тиристора.

Технічні дані тиристора (можна взяти з [11]) заносять до табл. 2.3, в якій прийняті такі позначення: Іуд – допустимий ударний струм тиристора при його тривалості 10 мс; Uупр – напруга управління тиристора; Іупр – струм управління тиристора.

 

Таблиця 2.3 – Технічні дані тиристора

Тип

Ів.ср.доп,

А

Uз.доп,

В

Іуд,

А

Uупр,

В

Іупр,

мА

 

 

 

 

 

 

 

Струм короткого замикання в первинній обмотці трансформатора:

                                                                                      (2.20)

Умова правильності вибору тиристора за його номінальним (допустимим) значенням струму [9]:

                                                                          (2.21)

де kпер – коефіцієнт перевантаження попередньо вибраного тиристора за ударним струмом:

                                                                                        (2.22)

Перевірка тиристора за перевантажувальною здатністю:

                                                                                (2.23)

Якщо умови (2.21) та (2.23) не виконуються, то потрібно взяти тиристор на більший струм.

 

2.1 Розрахунок і вибір трансформатора

2.2 Розрахунок і вибір вентилів

2.3 Розрахунок і вибір зрівнювальних реакторів для реверсивної схеми

2.4 Розрахунок і вибір згладжувального дроселя

2.5 Розрахунок і вибір елементів захисту силового кола

 

 

На верх Ý