Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

     

 

Зміст

 

1 ВИБІР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

 
   
 

Розглядаємо чотири схеми керування електроприводом (ЕП) типу ТП-Д: нереверсивні із трифазною нульової (рис. 1.1) і трифазною мостовою (рис. 1.2) схемами випрямлення, а також реверсивні із трифазною нульовою (рис. 1.3) і трифазною мостовою (рис. 1.4) зустрічно-паралельними схемами випрямлення.

Функціональна схема (functional circuit) нереверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною нульової схемою випрямлення подана на рис. 1.1.

 

Рисунок 1.1 – Функціональна схема нереверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною нульової схемою випрямлення

 

На схемі: TV – трансформатор (transformer); QF1, QF2 – автоматичні вимикачі (automated circuit breaker); VS1 – VS3 – силові тиристори (power thyristor); L – згладжувальний дросель (smoothingthrottle); RS1 – шунт; М – електричний двигун; СІФК – система імпульсно-фазового керування (system of impulse and phase control); РС – регулятор струму (current regulator); РШ – регулятор швидкості (speed regulator); ЗІ – задавач інтенсивності (intensity setter); НПС – нормувальний перетворювач струму (regulative current converter); НПШ – нормувальний перетворювач швидкості (normalizing speed converter); BR – тахогенератор; RP – потенціометр; LM – обмотка збудження.

Функціональна схема нереверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною мостовою схемою випрямлення подана на рис. 1.2. Ця схема в силовому колі має вже шість тиристорів VS1 – VS6.

 

Рисунок 1.2 – Функціональна схема нереверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною мостовою схемою випрямлення

 

Функціональна схема реверсивного електропривода (reversing electric drive) типу ТП-Д із трифазною нульовою зустрічно-паралельною схемою випрямлення подана на рис. 1.3. Ця схема передбачає дві системи імпульсно-фазового керування СІФК1 та СІФК2, а також зрівнювальні реактори (compensative reactor) L1 і L2.

 

Рисунок 1.3 – Функціональна схема реверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною нульовою зустрічно-паралельною схемою випрямлення

 

 Функціональна схема реверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною мостовою зустрічно-паралельною схемою випрямлення подана на рис. 1.4, де L1–L4 – зрівнювальні реактори.

Рисунок 1.4  Функціональна схема реверсивного електропривода типу ТП-Д із трифазною мостовою зустрічно-паралельною схемою випрямлення

   

Для розрахунку вибирається одна із схем (вказується в завданні - додаток Б.1).

 

 

Нереверсивний ЕП типу ТП-Д із трифазною нульової схемою випрямлення

Нереверсивний ЕП типу ТП-Д із трифазною мостовою схемою випрямлення

Реверсивний ЕП типу ТП-Д із трифазною нульовою зустрічно-паралельною схемою випрямлення

Реверсивний ЕП типу ТП-Д із трифазною мостовою зустрічно-паралельною схемою випрямлення 

 

 

На верх Ý