Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

     

 

Зміст

 

 

УДК 62-83-52(075)

ББК 32.965:31.291я73

    Г75

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №4 від 16.11.2009 р.)

 

 

Рецензенти:

Л. В. Акімов, доктор технічних наук, професор

В. М. Кутін, доктор технічних наук, професор

В. В. Кухарчук, доктор технічних наук, професор

О. І. Чорний, доктор технічних наук, професор

 

 

 

Грабко, В. В.

Г75

Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Грабко. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 89 с.

 

 

В навчальному посібнику викладено підходи до розрахунку системи підпорядкованого керування електроприводом ТП-Д. Наведені вихідні дані та завдання для курсового та дипломного проектування, а також приклад розрахунку в математичному пакеті прикладних програм MathCAD. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, що навчаються за напрямком „Електромеханіка”.

 

УДК 62-83-52(075)

ББК 32.965:31.291я73

 

 

Ó В. Грабко, М. Розводюк, В. Грабко, 2010

 

 

   
 

 

 

На верх Ý