Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

Глосарій

 
   
 

Схема структурна –structural circuit

Функціональна схема – functional circuit

Силовий трансформатор – power transformer

Автоматичний вимикач – automated circuit breaker

Струмообмежувальний реактор – current restricting reactor

Силовий тиристор – power thyristor

Згладжувальний дросель – smoothingthrottle

Система імпульсно-фазового керування – system of impulse and phase control

Регулятор струму – current regulator

Регулятор швидкості – speed regulator

Задатчик інтенсивності – intensity setter

Нормувальний перетворювач струму – regulative current converter

Нормувальний перетворювач швидкості – normalizing speed converter

Випрямляч – rectifier

Нереверсивний електропривод – irreversible electric drive

Реверсивний електропривод – reversing electric drive

Зрівнювальний реактор – compensative reactor

Коефіцієнт трансформації – transformation factor

Перевантажувальна здатність – overloading ability

Електромагнітна стала часу – electromagnetic time constant

Момент інерції – inertia moment

Електромеханічна стала часу – electromechanical time constant

Коефіцієнт підсилення – factor of amplification

Зовнішня характеристика – external characteristic

Регулювальна характеристика – adjustive characteristic

Електромеханічна характеристика – electromechanical characteristic

Коефіцієнт передачі – convert factor

Мала некомпенсована стала часу – small uncompensated time constant

Передавальна функція –  transferring function

Схема електрична принципова – electric principle circuit

 
 
 

На верх Ý