Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

Додаток Д Рекомендації з вибору елементів

 

 
   

Д.9 Тахогенератори

Дані тахогенераторів електромагнітного типу збудження подані в табл. Д.15 [13].

 

 Таблиця Д.15 – Дані тахогенераторів електромагнітного типу збудження

 

Тип

Рн,

кВт

Uн,

В

Ін,

А

nн,

об/хв

Uнз,

В

Ізн,

А

Rя,

Ом

Rдп,

Ом

Rз,

Ом

ПТ-22/1

0,115

230

0,5

2400

55

0,35

4,7

2,48

127

ПТ-22

0,046

0,2

1000

0,35

29,4

12,9

127

ПТ-22

0,046

0,2

800

0,35

48,8

21,9

127

ПТ-32/1

0,115

 

0,5

1000

 

0,5

7,37

4,22

94

ПТ-32

0,115

0,5

600

0,5

21,4

9,7

94

ПТ-32/1

0,023

0,1

200

0,5

216

94

ПТ-42

0,115

0,5

400

1,0

17,7

41,6

ПТ-42

0,0575

0,25

200

1,0

78,7

41,6

 

 

Дані тахогенераторів магнітоелектричного типу збудження (з постійними магнітами) подані в табл. Д.16 [13].

 

 

Таблиця Д.16 – Дані тахогенераторів з постійними магнітами

 

Тип

Uн,

В

nн,

об/хв

ТП-80-20-0,2

220

3000

ТП-30

200

1500; 2000; 3000; 4000

ТП-212

200

200; 400; 600; 1000; 1500; 2000

 

 

Д.1 Резистори

Д.2 Конденсатори

Д.3 Вентилі

Д.4 Трансформатори

Д.5 Згладжувальні реактори

Д.6 Струмообмежувальні реактори

Д.7 Автоматичні вимикачі

Д.8 Шунти

Д.9 Тахогенератори

На верх Ý