Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

Додаток Д Рекомендації з вибору елементів

 

 
   

Д.3 Вентилі

 

Маркування тиристора подано в табл. Д.3 [55].

 

Таблиця Д.3 – Маркування тиристора

Позиція

1

2

3

4

5

6

7

Позначення

Т

14

630

16

Т1

А3

УХЛ

 

1 –  Т – тиристор; ТЛ – лавинний тиристор;

2 – конструктивне виконання;

3 – середній струм у відкритому стані; А;

4 – клас за напругою (клас позначається числом від 1 до 60. Кожен наступний клас відрізняється від попереднього на 100 В, тобто класу 1 відповідає максимально допустима напруга 100 В, класу 2 – 200 В і так далі до 60 класу, якому відповідає максимально допустима напруга 6000 В);

5 – критична швидкість наростання напруги в закритому стані;

6 – група за часом виключення;

7 – кліматичне виконання.

 

 

Маркування швидкодіючого тиристора подано в табл. Д.4 [55].

 

Таблиця Д.4 – Маркування швидкодіючого тиристора

Позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Позначення

Т

БИ

133

400

11

А2

В4

К4

УХЛ

 

1 –  Т – тиристор;

2 – Б – швидкодіючий; И – імпульсний; Ч – частотний;

3 – конструктивне виконання;

4 – середній струм у відкритому стані; А;

5 – клас за напругою;

6 – критична швидкість наростання напруги в закритому стані;

7 – група за часом виключення;

8 – група за часом включення;

9 – кліматичне виконання.

 

 

Маркування діода подано в табл. Д.5 [55].

 

Таблиця Д.5 – Маркування діода

Позиція

1

2

3

4

5

6

7

Позначення

Д

123

500

Х

18

 

УХЛ

 

1 –  Д – діод;

2 – конструктивне виконання;

3 – середній прямий струм; А;

4 – Х – символ зворотної полярності (при необхідності);

5 – клас за напругою;

6 – імпульсний прямий спад напруги, В (при необхідності);

7 – кліматичне виконання.

 

 

Маркування силового модуля подано в табл. Д.6 [55].

 

Таблиця Д.6 – Маркування силового модуля тиристора

Позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Позначення

М

Т/Д

3

250

18

А2

Т2

К4

УХЛ

1 – М – модуль;

2 – Т, ТТ – тиристорний; Д, ДД – діодний; ТД, Т/Д, ДТ, Д/Т – тиристорно-діодний;

3 – схема підключення;

4 – середній струм у відкритому стані; А;

5 – клас за напругою;

6 – критична швидкість наростання напруги в відкритому стані;

7 – група за часом виключення;

8 – група за часом включення;

9 – кліматичне виконання.

 

 

Д.1 Резистори

Д.2 Конденсатори

Д.3 Вентилі

Д.4 Трансформатори

Д.5 Згладжувальні реактори

Д.6 Струмообмежувальні реактори

Д.7 Автоматичні вимикачі

Д.8 Шунти

Д.9 Тахогенератори

 

На верх Ý