Системи керування електроприводами.

Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування

       

 

Зміст

 

Додаток В Приклад розрахунку

 
   
 

Вихідні дані

Розрахунок здійснюється для реверсивної системи ТП-Д з трифазною нульовою схемою випрямлення, яка живиться від силової мережі U1н = 0,38 кВ. Параметри електродвигуна вказані в табл. В.1, а вимоги до системи керування електропривода – в табл. В.2.

Таблиця В.1 – Паспортні дані електродвигуна

Тип двигуна

П91

Номінальна потужність Рн, кВт

55

Номінальна напруга Uн, В

440

Номінальний струм якоря Ін, А

143

Номінальна частота обертання nн, об/хв.

1500

Кількість головних полюсів 2р

4

Опір якоря при 20° С Rя, Ом

0,075

Опір додаткових полюсів при 20° С Rд, Ом

0,0275

Опір компенсаційної обмотки при  20° С Rко, Ом

Номінальна напруга збудження Uнз, В

220

Номінальний струм обмотки збудження Ізн, А

6,2

Маховий момент двигуна GD2, кг×м2

5,9

 

 

Таблиця В.2 – Вимоги до системи керування

Діапазон регулювання швидкості D = w /w0мін

35

Точність регулювання d, %

2,5

Перевантажувальна здатність l

2,5

Час дії перевантаження tпер, с

2,0

Коефіцієнт відсічки, квідс = Івідс /Іст

2,1

Коефіцієнт моменту інерції механізму q

2,8

 

В ППП MathCAD розрахунок можна здійснити у такій послідовності.

Вихідні дані та коефіцієнти схеми випрямлення подані так:

 

 

 

Вихідні дані

Розрахунок силового кола

Визначення параметрів об'єкта керування

Розрахунок та побудова характеристик розімкненої системи

Розрахунок і вибір регуляторів та елементів їхніх контурів

Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода шляхом комп’ютерного моделювання

 

На верх Ý