Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування

Зміст

 

Вступ

1 Розрахунок експлуатаційних характеристик трансформатора

1.1 Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора, напруги короткого замикання, зміни вторинної напруги та побудова векторної діаграми

1.1.1 Розрахунок номінальних струмів та напруг обмоток

1.1.2 Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора

1.1.3 Розрахунок напруги короткого замикання та зміни вторинної напруги

1.1.4 Побудова векторної діаграми

1.2 Дослідження паралельної роботи трансформаторів

1.2.1 Трансформатори з різними коефіцієнтами трансформації і однаковими напругами короткого замикання

1.2.2 Трансформатори з однаковими коефіцієнтами трансформації і різними напругами короткого замикання

1.3 Розрахунок ударних струмів

1.4 Розрахунок і вибір силового трансформатора для системи ТП-ДПС

2 Розрахунок експлуатаційних характеристик асинхронного двигуна

2.1 Розрахунок параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна

2.2 Розрахунок параметрів двигуна при номінальному навантаженні

2.3 Розрахунок пускового та максимальних моментів

2.4 Розрахунок та побудова природної механічної й робочих характеристик

2.5 Розрахунок та побудова механічних характеристик при заданому способі регулювання частоти обертання вала двигуна

2.5.1 Частотне регулювання швидкості

2.5.2 Регулювання частоти обертання зміненням первинної напруги

2.5.3 Регулювання частоти обертання зміненням опору в колі ротора

3 Розрахунок експлуатаційних характеристик  машини постійного струму

3.1 Режим генератора

3.1.1 Розрахунок номінальних величин для генератора незалежного збудження

3.1.2 Побудова характеристичного трикутника для генератора незалежного збудження

3.1.3 Розрахунок струму збудження, необхідного для компенсації розмагнічувальної дії поперечної реакції якоря

3.1.4 Розрахунок втрат та ККД для генератора паралельного збудження

3.2 Режим двигуна

3.2.1 Розрахунок номінальних параметрів двигуна

3.2.2 Розрахунок і побудова природної механічної характеристики

3.2.2.1 Двигун паралельного збудження

3.2.2.2 Двигун послідовного збудження

3.2.2.3 Двигун незалежного збудження

3.2.3 Розрахунок та побудова механічних характеристик при різних способах регулювання частоти обертання вала двигуна

Література

Глосарій

Додаток А. Завдання на проектування

Додаток Б. Вихідні дані для проектування

Б.1 Дані трансформаторів

Б.2 Дані асинхронних двигунів

Б.3 Дані машин постійного струму

Б.4 Дані для розрахунку

Додаток В. Приклади розрахунків

В.1 Розрахунок трансформатора

В.2 Розрахунок асинхронного двигуна

В.3 Розрахунок машини постійного струму

 

  

Попередня                          На верх                          Наступна